Vanliga frågor

Många svar på frågor om Astrid Lindgrens böcker, översättningsspråk med mera hittar du på sidan Astrid Lindgren AB.

Hur blir jag medlem i Astrid Lindgren-sällskapet?

Enklast blir du medlem genom att betala in medlemsavgiften på sällskapets konto (se fliken ”Bli medlem”). Medlemsavgift som betalas in efter 1 november räknas automatiskt till nästkommande år om du inte särskilt anger att den ska gälla för innevarande år när du betalar.

Skickar ni ut en bekräftelse på medlemskapet?

För att hålla nere portokostnaderna skickar vi inte ut någon bekräftelse på medlemskap som betalats, men däremot skickas ett välkomstmejl ut (en gång per månad). Bekräftelse kommer även i och med ditt första medlemsblad. Är du osäker går det alltid bra att skicka e-post till medlemsfragor@astridlindgrensallskapet.se.

Hur många medlemsblad kommer per år?

För närvarande publicerar vi fyra medlemsblad per år: under mars, april (med årsmöteshandlingar), september och november.

Jag har inte fått något medlemsblad. Vad har hänt?

Är du säker på att du förnyat ditt medlemskap? Eller har du flyttat och glömt att meddela din nya adress? Skriv till medlemsfragor@astridlindgrensallskapet.se och fråga.

Finns en boktitel av Astrid Lindgren översatt till ett speciellt språk?

Den fullständigaste listan över Astrid Lindgren-översättningar finns i databasen Libris. Välj fliken ”Utökad sökning” och fyll i boktitel (på svenska) och önskat översättningsspråk (rullgardinsmeny) och tryck på ”Sök”.

Databasen Libris

Var kan man köpa Astrid Lindgrens böcker i översättning?

Många bokhandlar har Astrid Lindgren-översättningar till engelska och tyska och kanske franska. När det gäller andra språk har Junibacken på Galärvarvsvägen i Stockholm,  ibland sådana i lager. Vi tar gärna emot tips på bokhandlar som håller översättningar av Astrid Lindgrens böcker till fler språk än engelska och tyska i lager.

Junibackens webbplats

Jag söker Astrid Lindgrens filmer med textremsa eller dubbade till andra språk. Var kan jag köpa dem?

Astrid Lindgren-filmer på andra språk än svenska (dubbade eller med textremsa) säljs av upphovsrättsskäl tyvärr inte i Sverige enligt de uppgifter vi i Astrid Lindgren-sällskapet fått fram.

Vi vill gärna sätta upp/göra en egen dramatisering av en av Astrid Lindgrens berättelser. Vem ska vi fråga om lov?

Astrid Lindgren Aktiebolag kontrollerar alla Astrid Lindgrens rättigheter. På Astrid Lindgren AB:s webbplats, under fliken ”Företaget”, finns information. Observera att även skoluppsättningar och amatöruppsättningar måste ha tillstånd.

Astrid Lindgren AB:s webbplats

Vi arbetar med Astrid Lindgren-projekt i skolan och skulle behöva material, till exempel Pippi-illustrationer och foton av Astrid Lindgren. Kan vi hämta det från nätet?

Astrid Lindgren-sällskapet kan inte lämna tillstånd till att använda texter, illustrationer eller foton och har inget informationsmaterial till utdelning. Upphovsrättslagen gäller även nätet och även tecknares och fotografers material. Astrid Lindgren AB kontrollerar, vid sidan av Astrid Lindgrens texter, även alla rättigheter till illustrationer av Ingrid Vang Nyman (som tecknat Pippi Långstrump). Se Astrid Lindgren AB:s webbplats för mer information.

Astrid Lindgren AB:s webbplats

Jag skriver ett specialarbete om Astrid Lindgren i min utbildning och har en rad frågor jag behöver svar på, till exempel varför hon är så populär och varför hennes böcker blivit klassiker. Var kan jag få hjälp?

Det finns mycket litteratur om Astrid Lindgren. I första hand bör du vända dig till närmaste bibliotek eller skolbibliotek. För mer avancerade studier finns den mest omfattande samlingen Astrid Lindgren-litteratur i Svenska barnboksinstitutet, Stockholm. Du kan söka i deras katalog Elsa, som nås via webbplatsen. Ju mer konkret och preciserad en fråga är, desto större möjlighet har du att få hjälp.

Svenska barnboksinstitutets webbplats