Medlemsresor

Resan till Estland 2009.

Astrid Lindgren-sällskapet ordnar ungefär vartannat år en medlemsresa till något mål som har anknytning till Astrid Lindgrens liv och verksamhet. I år, 2019, gick resan till norra Småland. Läs mer om programmet i menyn till vänster. Där finns också referat från de tidigare medlemsresorna.