Medlemsblad

Astrid Lindgren-sällskapet ger ut ett medlemsblad, oftast 4 ggr/år, som skickas till medlemmarna i pappersform.

Medlemsbladet innehåller texter om Astrid Lindgrens författarskap, mindre kända texter av eller intervjuer med Astrid Lindgren, artiklar, recensioner och information om händelser, böcker, evenemang med mera som har anknytning till författarskapet samt information om sällskapet och sällskapets verksamhet.

Register över allt som publicerats

När Astrid Lindgren-sällskapet fyllde 20 år sammanställde Lena Törnqvist ett sökbart register för allt som publicerats i medlemsbladen under åren 2002 till 2021.

Här går det att söka på årtal och nummer, men registret är även skapat efter olika rubriker som till exempel Almapriset, Furusund, bokrecensioner, Lindgreniana, olika titlar och översättningar.

Register 2002–2021 (doc)

Astrid Lindgren-sällskapet kan inte hjälpa till att ta fram olika texter från medlemsbladen, men det kan man göra på till exempel Barnboksinstitutet eller Kungliga Biblioteket.

Indexering av åren 2022 fram till idag saknas, men samtliga nya nummer finns i samma samlingar.