Bli medlem!


Medlem i Astrid Lindgren-sällskapet blir du genom att betala in årsavgiften till sällskapets konto:
Bankgiro: 5442-7505

Enskild medlem 200 kr
Enskild medlem bosatt utanför Sverige 300 kr
Sammanboende med samma adress 300 kr
Organisationer 500 kr 

Årsavgift som betalas in efter första november räknas automatiskt till följande år om inte annat särskilt angivits på inbetalningskortet. Bekräftelse på betald avgift skickas ej.

Betalning från utlandet
Vid betalning från utlandet via internetbank eller bankkontor ska följande uppgifter användas: 
IBAN SE48 8000 0840 1200 3565 9457
BIC NR (SWIFT): SWEDSESS 
BANK: Vimmerby Sparbank AB, Box 103, SE-598 22 Vimmerby

GLÖM INTE
att skriva ditt namn och adress på inbetalningen!

Skicka din mejladress, eventuell adressändring
eller andra frågor rörande medlemskapet direkt till  medlemsfragor@astridlindgrensallskapet.se 

 

Som medlem i Astrid Lindgren-sällskapet får du
  • fördjupa dina kunskaper om författaren och komma i kontakt med likasinnade. 
  • tre-fyra gånger per år ett medlemsblad med information om nyutkomna böcker, okända texter av Astrid Lindgren och mycket annat. 
  • delta i program anordnade speciellt för sällskapets medlemmar. 
  • information om evenemang och material av speciellt intresse för medlemmarna. 
  • erbjudande om publikationer framtagna speciellt för Astrid Lindgren-sällskapets medlemmar.