Årsmötesprotokoll


Årsmöte i Astrid Lindgrensällskapet hålls före utgången av maj månad. Skriftlig kallelse till årsmötet sänds till alla medlemmar senast en månad före mötet. Kallelsen finns även på hemsidan. 2019 års årsmöte kommer att äga rum den 17 maj utanför Vimmerby.

Protokoll från årsmötet sänds ut till medlemmarna via medlemsbladet och finns även tillgängligt här på hemsidan.

I menyn finner du protokoll från de tre senaste årsmötena.