2018

Kallelse till Astrid Lindgren-sällskapets 16:e ordinarie årsmöte 2018

söndagen den 27 maj kl 13.00.

Mötet hålls på Thielska galleriet, Stockholm

 

Dagordning

1.       Val av ordförande till mötet

2.       Val av sekreterare till mötet

3.       Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

4.       Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

5.       Upprättande av röstlängd

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse

7.       Ekonomisk berättelse

8.       Revisorernas berättelse

9.       Fastställande av resultat- och balansräkning

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Val av ordförande (1 år)

12.   Val av 2-4 ordinarie styrelseledamöter (2 år)

13.   Val av 2-3 suppleanter (2 år)

14.   Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter (1 år)

15.   Val av valberedning (3 ledamöter)

16.   Fastställande av medlemsavgift för 2019

17.   Verksamhetsplan 2018/19

18.   Övriga frågor

19.   Mötet avslutas

 

Praktisk information om årsmötet söndagen den 27 maj 2018 på Thielska Galleriet

Årsmötet hålls på Thielska Galleriet, på Djurgården i Stockholm. Dit tar man sig enklast med buss 69 från Odenplan, Sergels torg eller Nybroplan (Obs ta inte buss 69 K som går till Kaknästornet.) 

Medlemmar i sällskapet har fritt inträde till museet den dagen, så passa på att se den aktuella utställningen också. Ta med ditt lilla medlemskort som fanns i förra medlemsbladet. Eventuella medföljande är förstås välkomna att lyssna till poesiprogrammet, men betalar sin egen entré till museet.

 

Program

Kl 13.30 Välkommen till en poetisk eftermiddag med Astrid Lindgren som följeslagare.

 Från Höga visan till Luffarvisan

 Skådespelaren Anita Wall framför ett urval av Astrid Lindgrens favoritdikter.  Astrid Lindgrens kärlek till lyriken är omvittnad. Hon citerade gärna sina favoritdikter i samtal med vänner och i flera av hennes böcker finns tydliga referenser till lyriken hon läste. Inledning av Lena Törnqvist, Astrid Lindgren-sällskapet.

 • Kl 14.30 - 15.30 vidtar årsmötesförhandlingarna i caféet.

Kaffe/te och kaka ingår.

 

Anmälan till årsmötet senast den 15 maj till info@astridlindgrensallskapet.se.

 

 

Astrid Lindgren Sällskapet c/o Svenska barnboksinstitutet Odengatan 61113 22 STOCKHOLM Kontakta oss

Boka visning

Besök Astrid Lindgrens Hem på Dalagatan. Nedan ser du kommande tillfällen då visning erbjuds.

2018-08-01

 • Kl. 18:00 - Fullbokat
  160 kr / person

2018-08-07

 • Kl. 18:00 - Fullbokat
  In deutsch
  OBS! Denna visning är endast på tyska!
  160 kr / person

2018-08-13

 • Kl. 18:00 - Fullbokat
  160 kr / person

2018-08-18

 • Kl. 13:00 - Fullbokat
  160 kr / person

2018-08-22

 • Kl. 18:00 - 4 platser kvar
  160 kr / person Boka