Om Oss

Astrid Lindgren-sällskapet vill

  • främja och fördjupa kännedomen om och forskningen kring Astrid Lindgren och hennes författarskap
  • värna om de humanistiska och demokratiska värderingar som kommer till uttryck i hennes livsgärning
  • delta i den offentliga debatten om frågor som rör Astrid Lindgren och hennes livsverk. 
  • verka för att miljöer, som spelat avgörande roll som inspiration för Astrid Lindgrens författarskap, bevaras åt eftervärlden. medverka till att dokument, föremål och samlingar, som ur olika perspektiv belyser Astrid Lindgrens liv och livsgärning, bevaras för eftervärlden och görs tillgängliga för forskning.