Kommande program

PROGRAM 2022

2022 har Astrid Lindgren-sällskapet funnits i 20 år och detta firas bl a med en utökning av programverksamheten. Kommande program redovisas nedan och tidigare genomförda program redovisas under ”Tidigare program”. 

Visningarna av Astrid Lindgrens lägenhet på Dalagatan är tills vidare inställda pga renovering av fastigheten. Vi hoppas kunna starta om visningsverksamheten igen efter sommaren.

Vi fortsätter att erbjuda stadsvandringar i Vasastaden i Stockholm, i Astrid Lindgrens fotspår. 

Kommande program

 

Höstens första program äger rum i Vimmerby då Jonas Ellerström presenterar förra årets medlemsbok Tri raske skutt, en skildring av Astrid Lindgrens verksamhet och medlemskap i Samfundet De Nio. Detta evenemang äger rum den 15 september i samarbete med Näs och Litteraturnod Vimmerby.

Vi planerar tre evenemang i Stockholm under hösten, ett program i samarbete med Lennart Hellsingsällskapet, en kväll med två ungdomsförfattare som båda influerats och påverkats av Astrid Lindgren och så en presentation av årets medlemsbok. Detaljer och tidpunkter för programkvällarna meddelas i medlemsbladen och här på hemsidans kalendarium.