Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmarna i Astrid Lindgren-sällskapet kallas till föreningens årsmöte
fredagen den 17 maj 2019 på Fredensborgs Herrgård, Vimmerby.
 KALLELSE OCH PRAKTISK INFORMATION
kommer att publiceras här i mars.