Om Oss

Astrid Lindgren-sällskapet vill främja och fördjupa kännedomen om och forskningen kring Astrid Lindgren och hennes författarskapvärna om de humanistiska och demokratiska värderingar som kommer till uttryck i hennes livsgärning delta i den offentliga debatten om frågor som rör Astrid Lindgren och hennes livsverk.