Årsmötet 2021

Årsmötet för 2021 kommer att hållas den 29 maj kl 11.00 Även i år hålls den digitalt via webbverktyget Zoom.

Mer information kommer att läggas ut på hemsidan samtidigt med att medlemsbladet med kallelsen skickas ut.Viveca Ekelund, ordf