Årsmötet 2020

Vårt uppskjutna årsmöte för 2020 hölls digitalt den 12 september via webbverktyget Zoom.

Protokollet finns att ta del av här.  Det kommer också att publiceras i nästa nummer av medlemsbladet. 

Verksamhetsberättelsen för 2019 finns här.


.Viveca Ekelund, ordf