Årsmötet 2020

Vårt uppskjutna årsmöte för 2020 kommer att hållas den 12 september kl 11.00. Mötet kommer att ske digitalt via Zoom.


Läs mer här för kallelse och  information om hur det kommer att gå till.


Viveca Ekelund, ordf