Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Astrid Lindgren-sällskapets ordinarie årsmöte 2022 hölls lördagen den 21 maj 2022 kl 16.30 på Kristinehovs Malmgård i Stockholm. Ca 80 personer närvarade vid mötet. Till ordförande omvaldes Viveca Ekelund. Styrelsen fick dessutom två nya medlemmar. Alla besluten redovisas i protokoll som kommer att publiceras så snart det är justerat.

Med anledning av sällskapets 20-årsjubileum bjöd vi in till jubileumsmiddag i anslutning till årsmötet. Till kaffet sjöng och berättade Kristina Ruhnström (brorsbarnbarn till Astrid Lindgren): Astridsånger, skillingtryck och Näsvisor – om sångerna i Astrid Lindgrens liv och verk, vilket blev mycket uppskattat. 

Bilden: Från vänster Kjell Bohlund, Karin Nyman, Kerstin Kvint och Lennart Frick.