Årets medlemsbok 2021

Årets medlemsbok 2022 heter Med tri raske skutt. Författare är 
Jonas Ellerström, författare, förläggare och ledamot av Samfundet De Nio, och Åsa Warnqvist, docent i litteraturvetenskap och chef för Svenska barnboksinstitutet,
Astrid Lindgren var i trettio år ledamot av den litterära akademin Samfundet De Nio, grundat år 1913. Hon utförde ett stort, samvetsgrant och engagerat arbete inom De Nio, men denna sida av hennes yrkesliv har fram till nu varit så gott som okänd. Fram träder bilden av en författare som beslutsamt kämpar för att barn- och ungdomslitteraturen ska få erkännande, och som också har en stor beläsenhet inom och djupa insikter i modern  romankonst och poesi.

i en appendixdel ingår också bland annat opublicerade brev från Astrid Lindgren till vännen och kollegan i De Nio, Olle Holmberg.