Gruppvisning

Gruppvisning kan bokas, men antalet tillfällen är begränsat till två tillfällen per månad.
Gruppvisning kostar 3000 kr oavsett antal deltagare, dock max 12 personer.
Anmäl intresse minst en månad i förväg på detta kontaktformulär