Karin Eliasson och Robert Blombäck. Salikon Förlag 2017.

Vad utmärker de platser vi kallar trädgårdar? Är de bara välordnade skådeplatser för blommor och blad? Inte trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs. Genom att ta hela sin utgångspunkt i Astrid Lindgrens författarskap är de någonting helt nytt i trädgårdssverige. På platsen runt hennes barndomshem arbetar man med att stärka banden mellan trädgård, konst och berättande.

Boken är upplagd som en vandring genom trädgårdsrum; Vildhetens törnrosgård, Livsglädjens lövsal, Trygghetens skoglund, Melankolins mossträdgård, Frihetens ängar och Modets körsbärstrappa. I varje kapitel görs också fördjupningar i form av växtporträtt och utblickar i det småländska landskap som Astrid Lindgren älskade och som i hög grad inspirerat utformningen av trädgårdarna. Dessutom finner man frikostigt med citat ur berättelser, brev och artiklar. Allt det som legat till grund för trädgårdarna tillblivelse.