Astrid Lindgren

Astrid Lindgren-sällskapet, 2013

Detta är en samling med så gott som okända Astrid Lindgren-texter – utgivna bara för vuxna!

Författarinnan själv delade uppfattningen att dessa texter inte är särskilt lyckade. Hon betecknade dem som ”ungdomssynder” och ”idiotsagor”. Ur vuxen- och forskningssynpunkt är dock berättelserna av stort intresse, bland annat som prov på hennes tidiga litterära försök. Åtskilliga av berättelsernas tema återkommer senare i det mogna författarskapet.