Astrid Lindgren
Astrid Lindgren-sällskapet, 2012 och 2022

Astrid Lindgren lämnade efter sig ett rikt och varierat arkivmaterial. Där ingår brev, pressklipp, stenogram, foton, manus och mycket annat som tillsammans fyller mer än 150 hyllmeter i Kungliga biblioteket. Huvuddelen av manuskripten är välkänt sedan länge men där finns även korta och mindre kända, någon gång helt okända texter. Genom tillmötesgående från Astrid Lindgren AB, som förvaltar Astrid Lindgrens konstnärliga kvarlåtenskap, har sällskapet fått möjlighet att utge dessa texter i bokform för att på så sätt göra dem tillgängliga för en större publik.