Rita Törnqvist-Verschuur
Astrid Lindgren-sällskapet, 2011

Rita Törnqvist-Verschuur hade ett 40-årigt fruktbart samarbete som översättare och därtill vänskap med Astrid Lindgren. Våren 2010 fick Rita Törnqvist-Verschuur frågan om hon kunde skriva ett bidrag till Astrid Lindgren-sällskapets medlemsblad, en liten rapport från någon med en fot i Holland och en i Sverige. Då tog hon fram ett gammalt manus som hade varit tänkt att lämnas till Astrid Lindgren på hennes 94-årsdag, men som tyvärr inte blev av. När Rita Törnqvist-Verschuur flera år senare, november 2001, kom till Stockholm och ville överlämna texten till AL så kunde hon tyvärr inte ta emot den. Kort därpå dog Astrid Lindgren.

I manuset fanns mängder med minnen som var menade att Astrid skulle fått ta del av. Nu fick Astrid Lindgren-sällskapet ta del av dessa istället och det räckte till en hel årsskift, inte bara ett litet bidrag i ett medlemsblad.