Jonas Ellerström & Åsa Warnqvist
Astrid Lindgren-sällskapet, 2021

Astrid Lindgren var i trettio år ledamot av den litterära akademin Samfundet De Nio, grundat år 1913. Hon valdes in 1963 och blev ordförande tio år senare. Samfundets främsta uppgift är att stödja svenskspråkig litteratur genom utdelande av årliga priser. Astrid Lindgren utförde ett stort, samvetsgrant och engagerat arbete inom De Nio, men denna sida av hennes yrkesliv har fram till nu varit så gott som okänd. Jonas Ellerström och Åsa Warnqvist har fått tillgång till samfundets arkiv och protokoll och har kunnat följa Astrid Lindgrens nomineringar till De Nios Stora pris och andra belöningar år för år. Fram träder bilden av en författare som beslutsamt kämpar för att barn- och ungdomslitteraturen ska få erkännande, och som också har en stor beläsenhet inom och djupa insikter i modern romankonst och poesi.

I en appendixdel ingår bland annat opublicerade brev från Astrid Lindgren till vännen och kollegan i De Nio Olle Holmberg. Som helhet belyser Med tri raske skutt en viktig ny sida av en av våra främsta författares verksamhet.