Redaktörer: Lena Törnqvist och Suzanne Öhman-Sundén
Rabén & Sjögren, 2007

Pomperipossadebatten! Burhönsen! Fredstalet i Tyskland! Astrid Lindgren brann för freden, miljön, barnens rätt och många andra samhällsfrågor! Vi känner henne bäst för hennes oförglömliga sagor och berättelser – de flesta med koppling till hennes barndomsupplevelser. Men någon sagotant var hon aldrig – hela livet engagerade hon sig i samtiden, och vid den ålder då de flesta drar sig tillbaka blev hon en debattör med stort inflytande!

Flera av hennes opinionsbildande texter finns med i denna bok, liksom texter av en rad namnkunniga personer: Bo Strömstedt, Per Svensson, Caroline Krook, Boris Pankin, Karin, Söder med flera. De förmedlar minnen och funderingar med anknytning till Astrid Lindgrens roll i den samtida debatten. Dessutom får vi en glimt av det omfattande arkiv med Astrid Lindgrens brevsamling, som Kungliga biblioteket i Stockholm har övertagit – en samling som av Unesco är utnämnd till Världsminne!