Bli medlem

  Välkommen till Astrid Lindgren-sällskapet!

  Sällskapets syfte är att främja kännedom om och forskning kring Astrid Lindgren och hennes författarskap samt värna de humanistiska och demokratiska värderingar som kom till uttryck i Astrid Lindgrens livsgärning.

  Som medlem får du:

  • möjlighet att fördjupa dina kunskaper om Astrid Lindgren och träffa andra med samma intresse
  • fyra gånger om året ett innehållsrikt medlemsblad med nya texter om och av Astrid Lindgren, information om nyutkomna böcker och mycket annat
  • möjlighet att delta i program anordnade speciellt för sällskapets medlemmar, såsom föredrag, vandringar, visning av Astrid Lindgrens hem, medlemsresor mm
  • en årsbok speciellt framtagen för Astrid Lindgren-sällskapets medlemmar

  Medlem i Astrid Lindgren-sällskapet blir du genom klicka på länken  https://blimedlem.foreningshuset.se/astrid-lindgren-sallskapet. Du kommer då till ett medlemsformulär med instruktioner om hur du kan betala. Medlemsavgiften är för närvarande 200:- för enskilt medlemskap, se vidare ytterligare info i medlemsformuläret.. 

  Astrid Lindgren-sällskapets betalningsvillkor är överstämmande med lagen avseende distanshandel.

  Hantering av personuppgifter
  När du blir medlem i Astrid Lindgren-sällskapet godkänner du samtidigt att vi lagrar dina personuppgifter. De personuppgifterna är de kontaktuppgifter du själv lämnat såsom namn, postadress och e-postadress. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och anmälningar till våra evenemang. Registret används enbart för utskick av medlemsblad och annan information om sällskapets aktiviteter och delas inte med andra verksamheter eller företag. Dina personuppgifter sparas för ovan angivna ändamål så länge du själv inte avslutar ditt medlemskap.