Välkommen till Astrid Lindgren-sällskapet 

Astrid Lindgren-sällskapet bildades 2002 ett par månader efter Astrid Lindgrens bortgång och kom igång med sin verksamhet året därpå. Sällskapets syfte är att främja kännedom om och forskning kring Astrid Lindgren och hennes författarskap samt värna de humanistiska och demokratiska värderingar som kommer till uttryck i Astrid Lindgrens livsgärning. Till sällskapets mål hör också att verka för att miljöer bevaras som speglar hennes liv. Sedan hösten 2015 ansvarar sällskapet för visningarna av Astrid Lindgrens hem. Sällskapet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.

Som medlem i sällskapet får du inbjudningar till program, såsom föredrag, utflykter mm, som på olika sätt anknyter till Astrid Lindgrens liv och verk. Du får ett medlemsblad 4ggr/år och ett exemplar av de skrifter sällskapet då och då ger ut. 

Hoppas att även du vill bli medlem i Astrid Lindgren-sällskapet!

Visningarna av  Astrid Lindgrens hem, Dalagatan 46, inställda tills vidare.

På grund av Corona-epidemin har alla guidade visningar av Astrid Lindgrens hem på Dalagatan 46, Stockholm, inställda tills vidare. Alla som har ett bokat och betalt besök kommer att informeras via mejl angående återbetalning osv. 
Inga nya visningar läggs upp tills vidare.

Because of the Corona-epidemic we have decided to cancel all guided tours until further notice.

 

Gör ett virtuellt besök på Dalagatan 46

Välkommen att göra ett virtuellt besök i Astrid Lindgrens lägenhet tillsammans med fotografen Jann Lipka. Klicka dig runt och upptäck de olika rummen i 360 graders vinkel. Zooma in för att tex ta en närmare titt i bokhyllorna. Med VR-glasögon blir det en extra stark upplevelse.

Starta ditt virtuella besök här.