© Erwin Neu/Saltkråkan AB

 

Välkommen till Astrid Lindgren-sällskapet 

Vi är en mötesplats för alla som beundrar Astrid Lindgren som författare och människa, och som ser hennes verk som en omistlig del av det svenska kulturarvet och offentliga ställningstaganden som ett föredöme i fråga om självständigt tänkande och omsorg om de svaga och utsatta.
 

Kallelse till Astrid Lindgren-sällskapets 16:e ordinarie årsmöte 2018

Tid: Söndagen den 27 maj kl 13.00.

Plats: Thielska galleriet, Stockholm

Dagordning

1.       Val av ordförande till mötet

2.       Val av sekreterare till mötet

3.       Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

4.       Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

5.       Upprättande av röstlängd

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse

7.       Ekonomisk berättelse

8.       Revisorernas berättelse

9.       Fastställande av resultat- och balansräkning

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Val av ordförande (1 år)

12.   Val av 2-4 ordinarie styrelseledamöter (2 år)

13.   Val av 2-3 suppleanter (2 år)

14.   Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter (1 år)

15.   Val av valberedning (3 ledamöter)

16.   Fastställande av medlemsavgift för 2019

17.   Verksamhetsplan 2018/19

18.   Övriga frågor

19.   Mötet avslutas

 

 

Program

Kl 13.30 Välkommen till en poetisk eftermiddag med Astrid Lindgren som följeslagare.

"Från Höga visan till Luffarvisan". Skådespelaren Anita Wall framför ett urval av Astrid Lindgrens favoritdikter.

Astrid Lindgrens kärlek till lyriken är omvittnad. Hon citerade gärna sina favoritdikter i samtal med vänner och i flera av hennes böcker finns tydliga referenser till lyriken hon läste.

Inledning av Lena Törnqvist, Astrid Lindgren-sällskapet

Kl 14.30 - 15.30 vidtar årsmötesförhandlingarna i caféet.

Kaffe/te och kaka ingår.

Anmälan till årsmötet senast den 15 maj till info@astridlindgrensallskapet.se.

Praktisk information om årsmötet

 

 

Besök Astrid Lindgrens hem, Dalagatan 46

Astrid Lindgrens Hem på Dalagatan 46 i Stockholm visas av Astrid Lindgren-sällskapet. Det är förbokade visningar för små grupper, max 12 personer, med en åldersgräns på 15 år. Visningen kostar 160 kr/person. Man bokar och betalar sin visning här. (När betalningen gått igenom är din plats bekräftad.) Antalet tillfällen är begränsat, i allmänhet två visningar två lördagar/månad samt en visning två vardagskvällar/månad. Vi har inte möjlighet att erbjuda kö- eller väntelistor. Det bästa sättet att komma med är därför att besöka vår hemsida regelbundet. 

Utöver detta kan biljetter till visningar två tisdagar/månad köpas direkt på Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm.
Det är möjligt att i begränsad omfattning boka gruppvisning. Läs mer om villkoren och hur man gör här.

Please note that if nothing else is indicated in the schedule, the guided visits are conducted in Swedish.

På den officiella Astrid Lindgren-sidan astridlindgren.se kan du göra ett en digital rundvandring. Du kan gå runt i hela lägenheten, läsa om de olika rummen, titta närmare på flera föremål och t o m öppna vissa skrivbordslådor och skåp!

Den första bilden av Pippi Långstrump tecknade Astrid Lindgren själv på omslaget till originalmanuskriptet, som dottern Karin fick i 10-års-present 1944.© Saltkråkan


Astrid Lindgren Sällskapet c/o Svenska barnboksinstitutet Odengatan 61113 22 STOCKHOLM Kontakta oss

Boka visning

Besök Astrid Lindgrens Hem på Dalagatan. Nedan ser du kommande tillfällen då visning erbjuds.

2018-05-28

 • Kl. 18:00 - Fullbokat
  160 kr / person

2018-06-04

 • Kl. 18:00 - 12 platser kvar
  160 kr / person Boka

2018-06-05

 • Kl. 11:00 - 12 platser kvar
  160 kr / person Boka
 • Kl. 13:00 - 8 platser kvar
  160 kr / person Boka

2018-06-16

 • Kl. 11:00 - Fullbokat
  160 kr / person

2018-06-18

 • Kl. 18:30 - Fullbokat
  In Deutsch
  OBS! Denna visning är på tyska!
  160 kr / person